Dank zij de oplettendheid van Dennis is deze unieke foto aan de vergetelheid ontrukt. Hein de vries in onvermoede kringen in de Horseclub.

HeinDeVries Horseclub (Middel).png