Het moge duidelijk zijn dat het Heindevriestoernooi dit jaar geen doorgang vindt.

Uiterst droevig.

We hopen dat volgend jaar alles weer betrekkelijk normaal wordt.