Zijn zichtbaar rustige gestalte kromt

zijn tenen en niemand ziet

de snelweg in zijn gedachten

een eenbaansstrook van strategie

Met gespeelde kalmte maant hij

zichzelf tot rust en concentratie

een geboden consequentie van tijd

de stelling waar hij gehoor aan geeft.

Zijn klamme hand bespeelt

met zijn drie kostbaarste vingers

het glas wijn waardoor hij kijkt

radicaal beziet hij zwart en wit

Met een bewuste aanval zet hij

opnieuw zijn vermogen uiteen

beredeneert de rimpel op 't voorhoofd

de tegenstander oogt 

mat

 

Natasja Vermoten 

(voorgedragen door Michael Foekema)