Schijnbaar onaangedaan

achter het bord

Geen zenuwtrek

geen dogma

staat de stille schuiver in de weg.

De desillusie een station passé.

De stelling wordt aanvaard zoals ze is.

Methodes zijn niet heilig.

Maar hij blijft doorgaan,

combinerend, calculerend

besluipt hij zijn prooi,

verschalkt hem

zonder gewetenswroeging.

Hij weet:

Morgen is er weer een dag.

 

 

Alie Blokhuis