Nadat ik met ingang van dit seizoen te kennen heb gegeven
de pijp aan maarten te willen geven en de hamer aan de wilgen
te willen hangen hebben de Genoten in hun immer ondoorgrondelijke
wijsheid besloten Joey Lautman tot voorzitter te benoemen.
Of ik deze keuze ondersteun doet hier niet ter zake,
het is tenslotte een mooi gevolg van onze democratische beginselen.

Potloden te weinig echter om mijn verbazing te schetsen bij
het lezen van de NHSB site.
Daar blijkt plots Wolter Vos tot voorzitter te zijn benoemd...!!??
Hier komt dus een apart fenomeen om de hoek loeren.
Democratie vs bureaucratie.
De NHSB eist nl van al de leden van de bij haar aangesloten
verenigingen dat deze lid van de NHSB zijn.
En dat is Joey niet. Dus mag hij van de NHSB ook geen voorzitter zijn.
Maar deze is wel Genootschappelijk en democratisch gekozen!!
De NHSB blijkt echter meer voor het Heilig Reglement te kiezen dan
enig gevoel te etaleren voor het meest bijzondere Genootschap
binnen hun gelederen.

En wat in mijn perceptie nog kwalijker is: op slaafse wijze lijken
wij de Bond te volgen in hun nimmer aflatende zoektocht naar het
overtreden der Regels en vooral die naar de zo vermaledijde
zwarte leden.
Eigenlijk riekt het hele geval naar (bij de wet verboden!!) koppelverkoop.
We mogen als club wel lid van de bond worden, maar dan moet er voor
alle bij de club aangesloten spelers betaald worden....
Het gaat tenslotte weer alleen om geld nietwaar?

Fijne Genoten: zullen we aangifte doen?