Voor de geïnteresseerden:

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering zijn 
door de aanwezige Genoten een paar belangwekkende
besluiten genomen. Deze houden direct verband met
de wens van Dennis om, na 18 jaar roergangertje spelen,
terug te treden en daarnaast al zijn activiteiten aan
de Genoten over te dragen.

De Wijze Besluiten zijn:

Dennis blijft namens Het Paard van Ree de contactpersoon
voor het Cultural Village Toernooi.
Verder blijft Dennis wel bestuurslid, met slechts de SSIJ in portefeuille.

Het Hein de Vries toernooi (MELDT U ALLEN AAN)
wordt met ingang van dit jaar geleid door Marc vd Meij.
Hierin innig ondersteund door Wolter Vos en Cees Walthaus.

De Genotelijke beslommeringen mbt onze Ströbecker Oostervrienden
tijdens het Corus Chess Tournament zijn vanaf nu in de warme handen
van Ton Duin en Bert Kisjes.

Frans Schoo zal zich, voor zover noodzakelijk, bemoeien met
het immer gezellige Bar Battle Chess.

Blijft de vraag wie nu de Voorzitter wordt.
Hiervoor wordt nog nader contact met Joey Lautman in Amerika opgenomen.
Dit immer gezellig en luidruchtige USAGenoot kan hiermee meteen een
overzeese dependance inrichten. Naar zijn reactie wordt uitgekeken.

Is gedurende deze impasse ons Schaakgenootschap stuurloos?
Mooi niet dus. Alle Genoten zijn aanspreekbaar op en aansprakelijk
voor de door hen geleide activiteiten. 
En algemene informatie is altijd bij de Genoten te verkrijgen.