BLAUWHELMEN
 

In de gelederen van het genootschap wordt op een variant van het schaakspel gebroed.

De politieke ontwikkeling van de laatste jaren heeft Erica de Roever op het idee

gebracht van ‘Interventieschaak’, een variant die je met drie personen moet spelen.

Je hebt niet langer twee spelers die elkaar op leven en dood bestrijden.

Je krijgt te maken met een een aantal blauwhelmen, een interventiemacht die zich

tussen de strijdende partijen opstelt en uitschakeling van de ene door de andere

partij probeert te voorkomen.

Die interventiemacht doet zijn uiterste best om remise te veroorzaken.

Als de partij in een remise eindigt krijgt de derde speler, de interventiemacht,

het volle punt.

Momenteel wordt er druk geoefend en geschaafd aan de spelregels.

Het is de bedoeling om het spel met het volgende Corustoernooi te presenteren.

Bert